NASZ PROJEKT

Projekt Marii Poszwińskiej Onkoprzestrzeń Kreatywna

realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Twórczość i Dokumentacja oraz z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych 

PKOPO-logo.png
2.jpg

w terminie od1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Onkoprzestrzeń kreatywna skierowana jest do pacjentów i ich bliskich, zarówno ludzi młodych, dorosłych, jak i seniorów, osób niepełnosprawnych, a także do terapeutów i lekarzy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Zapraszamy środowiska medyczne.

  • inspirujemy do przyjmowania aktywnej i twórczej postawy pozwalającej na przekierowanie negatywnych emocji związanych z chorobą w pozytywne działania kreatywne w różnych obszarach życia,

 

  • wskazujemy na uzdrawiającą rolę kreatywności i samorozwoju poprzez różne formy zajęciowe (rysunek, malarstwo, rzeźba, choreoterapia, taniec tradycyjny, emisja głosu, fotografia, film, a także warsztaty języka angielskiego).

Chciemy budzić świadomość i uczyć, że aktywna postawa wobec życia może nas wspierać w trudnych chwilach, pomagać powrócić do normalnego życia, dawać nadzieję na przyszłość i otwarcie się na świat.

 

Chcemy promować nowe rozumienie zdrowienia i nowe kreatywne postawy wobec choroby, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem śmierci i wycofaniem z wszelkiej społecznej i kreatywnej aktywności.

 

Chcemy dawać wsparcie przywracające nadzieję i chęć życia, które polega na kreowaniu zdrowych myśli i przekonań wspartych twórczością i zabawą, ruchem, relaksem i zaspokojeniem psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb pacjenta i jego rodziny. Wierzymy, że wyjście naprzeciw lękom, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia niewątpliwie zmobilizuje układ odpornościowy i wzmocni efekt leczenia medycznego.

Za nami są:

  • warsztaty plastyczne: rysunku, malarstwa i rzeźby z gliny, zakończone wystawą prac,

  • kurs języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji onkologicznych, słownictwo poświęcone zwiedzaniu, podróżom, hobby i zdrowiu,

  • warsztaty choreoterapii i tańca tradycyjnego, zakończone potańcówką,  

Przed nami są:

  • warsztaty relaksacyjne i ograniczające stres, trening mindfulness oraz warsztaty emisji głosu  

  • warsztaty języka filmowego i fototerapii zakończone wystawą zrealizowanych prac.

Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w Sierakowie niedaleko Poznania,

ale również w Warszawie przewidzieliśmy inspiracyjne spotkania z gośćmi oraz projekcje filmowe.

Wszystko filmujemy, więc konieczne jest aby Uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie,

występ w filmie oraz publikowanie tych materiałów w przestrzeni internetowej.

Relacje filmowe z warsztatów będą dostępne także na YouTube, Facebooku, Twitterze, Instagramie

oraz stronach www realizatorów.

​​Szukaj nas w „Głosie Pacjenta Onkologicznego” wydawanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

Na zakończenie projektu niespodzianka: film dokumentalny „Onkoprzestrzeń kreatywna”.

Film będzie wielopłaszczyznową, subiektywną wypowiedzią artystyczną stanowiącą inspirację dla pacjentów do przyjmowania postaw nacechowanych nadzieją i wolą życia, pozytywnego myślenia i aktywnego udziału w procesie zdrowienia. Nadrzędną ideą filmu ma być wsparcie osób dotkniętych rakiem, wskazanie skutecznych metod radzenia sobie z chorobą, głównie w zakresie kreatywności i wybranych technik ograniczających stres.

Film rozprowadzany będzie przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych trafi do pacjentów, ich rodzin i bliskich,

a także do środowiska psychoonkologicznego.