top of page

Terapia tańcem i ruchem wykorzystuje ruch twórczy i interakcje w ruchu aby pomóc w wyrażaniu swoich uczuć i myśli oraz radzeniu sobie z nimi poprzez odpowiednie działanie.

Terapeutyczne zastosowanie tańca pobudza w człowieku jego naturalną kreatywność, przywraca radość życia, wspiera osobisty rozwój oraz pomaga osiągnąć i utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne.

Warsztaty terapii tańcem służą zrelaksowaniu i wzmocnieniu uczestników, dostarczeniu im doświadczenia, jakie daje grupa wsparcia oraz narzędzi do radzenia sobie z emocjami na co dzień.

Ruch jest językiem, za pomocą którego możemy wyrażać siebie i budować relacje z innymi

Obserwujemy jak myśli wywierają wpływ na ciało

W ruchu można wyrazić emocje i doświadczyć zmiany

W ruchu nadajemy sobie kształt

Tańce w kręgu służą budowaniu wspólnoty

Ćwiczenia relaksacyjne dają możliwość odprężenia i zaufania

Eksperymentujemy z nowymi sposobami poruszania się i bycia

Ucieleśniamy różne rodzaje siły i mocy

Rysowanie może być tańcem - rysowanie różnych rodzajów muzyki i emocji

Rozmowy służą wyłonieniu tematów, które następnie wprowadzamy w ruch

Wieczorne balowanie

bottom of page