WARSZTATY PLASTYCZNE: PODSTAWY RYSUNKU  I MALARSTWA

WIZYTÓWKA MALARSKA

Wizytówka malarska - obraz jako znak

Uczestnicy malowali kompozycję własną, której celem było wyrażenie osobistej ekspresji i nawiązanie komunikacji za pomocą malarskich środków wizualnych. Farbami akrylowymi na formacie B3 próbowali opowiedzieć o sobie. Z jakimi symbolami, barwami ich tonacją, kształtami, układem kompozycyjnym, gestami się identyfikują. Próbowali rozszyfrować malarski przekaz, której celem było zrozumienia związków formy malarskiej obrazu z zakodowanym treściami  tego co przedstawia i wyraża.

 MARTWA NATURA

Martwa natura „Rysunek sepią i białą pastelą na szarym papierze.

Uczestnicy wykonali studium rysunkowe trzech naczyń i dwóch draperii. Zadanie, poprzedzone omówieniem kolejnych etapów realizacji studium, miało na celu uruchomienie malarskiego oka za pomocą okienka kadrującego. Wiązało się to ze zmysłowym bezpośrednim doświadczaniem sąsiadujących obok siebie na płaszczyźnie widzenia sylwet koloru i waloru, jednocześnie uruchamiało widzenie malarskie i całościowe, polegające na grupowaniu zbiorów podobnych jakości, planów, tonów ciemnych i jasnych. Wybór  kadru pod względem kompozycyjnym uwzględniał układ  wzajemnych relacji  geometrycznych, relacje między plamami koloru i waloru, kierunków, rytmów, kontrastów, napięć, ciężarów i równowagi. Uczestnicy starali się zwymiarować i rozmieścić skrajne punkty, posługiwać się patykiem do porównywania współrzędnych (jak na mapie lub osi współrzędnych) i konstruować formy  przedmiotów np. wyznaczać oś symetrii i rozbicie na proste bryły. Zaznaczali najsilniejsze napięcia, zaciemniali najciemniejsze strefy, a rozjaśniali najjaśniejsze oraz robili korektę porządkującej dominanty.

PLENER W LESIE

Motyw leśny - kompozycja plenerowa

Była to kolorystyczna praca z natury w formacie B1 malowana farbami akrylowymi i szerokimi pędzlami. Uczestnicy mogli skupić się na wąskich kadrach i wybrać jakiś motyw detalu, bądź malować szeroki plan pejzażowy. Uczyli się syntetycznej obserwacji malarskiej oraz zauważania abstrakcyjnych w wyrazie sylwet światła i barw, pamiętając o podstawowym wymogu malarskiego języka czyli różnicowaniu kolorystycznym światła i cienia obiektu. Za pomocą okienka kadrującego wybierali motywy malarskie i grupowali podobne jakości w sylwety waloru i barwy. Tworzyli proste w wyrazie układy kompozycyjne. Kompozycje te realizowali techniką warstwowych nakładów szerokim gestem i gęstą fakturą malarską. Uczyli się techniki kolejnych warstw: podmalówek, cieni i świateł.

KOMPOZYCJA WŁASNA

WERNISAŻ

Kompozycje własne - samodzielne wypowiedzi artystyczne

Założeniem malarskich kompozycji z natury i wyobraźni realizowanej farbami akrylowymi na formacie B1 100cm X 70 cm było wykorzystanie poznanej wcześniej metody i środków artystycznych. Powstało wiele oryginalnych prac.