top of page

WARSZTATY PLASTYCZNE: PODSTAWY RYSUNKU  I MALARSTWA

WIZYTÓWKA MALARSKA

Wizytówka malarska - obraz jako znak

Uczestnicy malowali kompozycję własną, której celem było wyrażenie osobistej ekspresji i nawiązanie komunikacji za pomocą malarskich środków wizualnych. Farbami akrylowymi na formacie B3 próbowali opowiedzieć o sobie. Z jakimi symbolami, barwami ich tonacją, kształtami, układem kompozycyjnym, gestami się identyfikują. Próbowali rozszyfrować malarski przekaz, której celem było zrozumienia związków formy malarskiej obrazu z zakodowanym treściami  tego co przedstawia i wyraża.

 MARTWA NATURA

Martwa natura „Rysunek sepią i białą pastelą na szarym papierze.

Uczestnicy wykonali studium rysunkowe trzech naczyń i dwóch draperii. Zadanie, poprzedzone omówieniem kolejnych etapów realizacji studium, miało na celu uruchomienie malarskiego oka za pomocą okienka kadrującego. Wiązało się to ze zmysłowym bezpośrednim doświadczaniem sąsiadujących obok siebie na płaszczyźnie widzenia sylwet koloru i waloru, jednocześnie uruchamiało widzenie malarskie i całościowe, polegające na grupowaniu zbiorów podobnych jakości, planów, tonów ciemnych i jasnych. Wybór  kadru pod względem kompozycyjnym uwzględniał układ  wzajemnych relacji  geometrycznych, relacje między plamami koloru i waloru, kierunków, rytmów, kontrastów, napięć, ciężarów i równowagi. Uczestnicy starali się zwymiarować i rozmieścić skrajne punkty, posługiwać się patykiem do porównywania współrzędnych (jak na mapie lub osi współrzędnych) i konstruować formy  przedmiotów np. wyznaczać oś symetrii i rozbicie na proste bryły. Zaznaczali najsilniejsze napięcia, zaciemniali najciemniejsze strefy, a rozjaśniali najjaśniejsze oraz robili korektę porządkującej dominanty.